Prawo zamówień publicznych

Posiadamy doświadczenie w obsłudze postępowań przetargowych rozstrzyganych na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych. Opracowujemy odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej i reprezentujemy oferentów w tych postępowaniach. Doradzamy również Zamawiającym w przygotowaniu warunków i dokumentacji przetargu.