Oferta współpracy w zakresie pomocy prawnej

W ramach swojej działalności Kancelaria świadczy usługi w następującym zakresie:

W ramach współpracy z Kancelarią możliwe jest korzystanie ze stałej obsługi prawnej. Pozwala to na korzystanie z usług prawniczych w wymiarze czasowym i na warunkach ustalonych w umowie o stałą obsługę prawną.