Prawo administracyjne

Odnieśliśmy wiele sukcesów w pozytywnie zakończonych postępowaniach przed organami administracji publicznej, jak również sądami administracyjnymi w tym Najwyższym Sądem Administracyjnym. Nasza uwaga skupia się wokół postępowań dotyczących zagospodarowania przestrzennego i prawa budowlanego.