Prawo cywilne

W ramach działu prawa cywilnego prowadzimy postępowania spadkowe oraz o dział spadku, jak również o zniesienie współwłasności nieruchomości. Zajmujemy się procesami sprzedaży, kupna oraz najmu nieruchomości. Egzekwujemy roszczenia odszkodowawcze i o zadośćuczynienie. Mamy również doświadczenie procesowe w zakresie prawa rodzinnego.